Contents

China

 • Product image

  畅销产品

  双针

  一次便能完全提升面部轮廓的产品

  查看Shortcuts
 • Product image

  畅销产品

  W型锯齿线

  减轻患者手术后的疼痛

  查看Shortcuts
 • Product image

  畅销产品

  L型锯齿线

  减轻患者手术后的疼痛

  查看Shortcuts
 • Product image

  畅销产品

  PCL/PLLA锯齿线

  提升效果比PDO锯齿线更持久

  查看(PCL)Shortcuts 查看(PLLA)Shortcuts
ETTIO

品牌故事

At - be, be的同义词是年轻,年轻,
用韩文以简单的方式表达年轻女孩的形象。

 • Namdaemun
 • Namdaemun

TM Grobal 的产品